Balkánské války

, dva válečné konflikty v předvečer 1. světové války, motivované úsilím balkánských národů o konečnou likvidaci turecké nadvlády v tomto regionu. V první balkánské válce (říjen 1912 – květen 1913) se proti Osmanské říši sjednotily země tzv. Balkánského svazu, tj. Bulharsko, Srbsko, Řecko a Černá Hora. Turci poraženi; na základě londýnské mírové smlouvy (30. 5. 1913) ztratili všechna svá evropská území s výjimkou nejbližšího okolí Istanbulu. Dobyté území Makedonie a Thrákie připadlo Srbsku, Bulharsku a Řecku. Na Balkáně vznikl zároveň nový stát Albánie. Spory mezi vítězi o rozdělení dobytého území, především Makedonie, vedly ke druhé balkánské válce (červen – srpen 1913), v níž se střetlo Bulharsko se svými někdejšími spojenci a s Rumunskem a Tureckem. Bulharsko donuceno kapitulovat a bukurešťským mírem 1913 ztratilo značnou část svého území ve prospěch Srbska, Řecka, Rumunska a Turecka. Balkánské války zostřily mezinárodní vztahy (zvl. mezi posíleným Srbskem a rakousko-uherskou monarchií).

Související hesla