Balkaři

, národnost v Kabardinsko-balkarské autonomní republice Ruské federace (asi 70 000 osob). Jazykově patří do kypčacké skupiny turkické větve altajské rodiny. Muslimové (sunnité), zčásti křesťané. Byli pastevci a zemědělci. V letech 1943 – 44 přesídlováni do Střední Asie; od roku 1957 se vracejí.

Ottův slovník naučný: Balkaři

Balkarové, Malkarové (od Gruzínů též Baziany, Bassiany zvaní), kmen turecký, bydlící na sev.-vých. svahu kavkázském, v jižní Kabardě, při horním Čegemu a Tereku; čítá 4500 duší vyznání dílem křesťanského, dílem muhammedánského. Balkarové dělí se na 4 části: 1. Balkary 2. Chulan, 3. Bezengi, 4. Cegem. R. 1822 podrobeni byli Balkarové od Rusův, avšak samospráva obcí jim ponechána. Plémě balkarské jest lid mírumilovný, jehož hlavní živností jest zahradnictví a chov dobytka; mimo to zabývají se Balkarové tkaním suken a látek hedvábných.

Související hesla