Balustrový pohár

, typ vrcholně barokního skleněného poháru, jehož noha má z architektury převzatou formu balustry (kuželky). Balustrový pohár začal koncem 17. stol. nahrazovat formu tzv. norimberského poháru, jehož vysoká noha byla členěna řadou prstenců a kulovitých nodů. Jedná se o typický tvar broušeného skla 18. stol. Balustry českých pohárů byly broušeny nejčastěji fazetově a obsahovaly zatavená rubínová a zlatá vlákna. V Anglii vyráběny poháry s oblou nefasetovanou nožkou ve formě balustry již od konce 70. letech 17. stol. V 18. stol. vyráběny balustrové poháry i jinde v Evropě.

Související hesla