Bangladéš

, Bangladéšská lidová republika, bengálsky Ganapradžátanri Bangladéš – stát v jižní Asii; 143 998 km2, 114 mil. obyvatel (1993), hustota zalidnění 792 obyv./km2, hlavní město Dháka (3,8 mil. obyvatel, 1991); úřední jazyk je bengálština, měnová jednotka 1 taka (BDT) = 1000 paisů. Administrativní členění: čtyři provincie. – Povrch státu tvoří nížina v soutokové oblasti veletoků Gangy a Brahmaputr; zaujímá i největší část společné delty těchto řek. Celé území je protkáno hustou sítí říčních ramen a umělých vodních kanálů. Jen na severovýchodě a jihovýchodě státu zasahují výběžky hor z okolních zemí. Teplé tropické podnebí s monzunovými dešti (srážkově jedna z nejbohatších oblastí na světě), ale i stajfuny a ničivými povodněmi. Celoročně zelená vegetace. – Etnicky jednolitý stát (Bengálci 98 %), 87 % muslimů, 12 % hinduistů. Většinou negramotné obyvatelstvo (64,7 %) s vysokým přirozeným přírůstkem (2,4 % ročně). Urbanizace 17 %. – Jedna z nejchudších zemí světa; hrubý národní produkt dosahuje pouze 220 USD/obyv. Agrární ekonomika závislá na rozmarech počasí. Na orné půdě (63,4 % rozlohy) hlavní plodinou rýže (27,7 mil. t, 1992), dále cukrová třtina, juta. Rybolov. Průmysl potravinářský, textilní, dřevozpracující. – Do 14. 8. 1947 součást provincie Bengálska a Ásámu; kolonie Britské Indie. 1947 až 1971 východní část Pákistánu; od 1947 separatistické tendence. Samostatný stát vyhlášem M. Rahmánem 26. 3. 1971. Při vojenském převratu 15. 8. 1975 byl M. Rahmán zavražděn. Po dvou dalších převratech téhož roku se k moci dostal generál Zijaur Rahmán (populární z doby občanské války); 1978 zvolen prezidentem. Politicky stabilizoval zemi, jeho vláda však byla autokratická. 30. 5. 1977 znovu zavedl islám jako jeden z hlavních politických principů. Výjimečný stav zrušen 1979 po parlamentních volbách. 30. 5. 1981 byl Z. Rahmán zavražděn při pokusu o převrat s podporou armády. 24. 3. 1982 se vojenským převratem dostal k moci proislámský (v roce 1971 propákistánský) generálmajor Hussajn Muhammad Eršád. Vojenská diktatura byla střídavě uvolňována a utužována. 7. 6. 1988 islám prohlášen za státní náboženství. Po vlně stávek se země dostala na pokraj hospodářského kolapsu. 6. 12. 1990 byl H. M. Eršád donucen k rezignaci a uvězněn (propuštěn 1997). 27. 2. 1991 se konaly první svobodné parlamentní volby; předsedkyní vlády se stala Bégam Chálida Zija, vdova po Z. Rahmánovi. Země se vrátila k parlamentní demokracii. Ve volbách 12. 6. 1996 zvítězila Lidová liga, předsedkyní vlády se stala šajch Hasína Vadžídová (dcera M. Rahmána, v čele státu do července 2001). Personalistický a dynastický charakter systému a agresívní politický styl je pro vývoj regionu typický. – Stát je republika v rámci Commonwealthu. Ústava byla přijata v roce 1972, v roce 1996 byla změněna. Hlavou státu je prezident, volený na pět let. V roce 1996 jím byl zvolen Šahabuddín Ahmad. Zákonodárný sbor je jednokomorový Národní parlament volený na pět let (330 členů).

Tabulka: Banglades- Predstavitele
PREZIDENTI
1971 Saíd Nazrul Islám (úřadující)
1971 – 1972 Mudžíbur Rahmán
1972 – 1973 Abú Saíd Čaudhurí
1973 – 1975 Muhammadulláh
1975 Mudžíbur Rahmán
1975 Mušták Khandákar Ahmad
1975 – 1977 Abú Sádat Muhammad Sájim
1977 – 1981 B. Ziáur Rahmán
1981 – 1982 Abul Fazl Muhammad Ahsánuddín Čaudhurí
1983 – 1990 Husajn Muhammad Aršád (Eršád)
1990 – 1991 Šahabuddín Ahmad (prozatímní šéf státu, viceprezident)
1991 – 1996 Abdur Rahmán Bisvas
od 1996 Šahábuddín Ahmad
 
Související hesla