Banka

, instituce specializovaná na zprostředkování peněžního styku, soustřeďování volných peněžních prostředků a poskytování úvěrů. Může mít formu akciové společnosti nebo státního peněžního ústavu. Bankou je též spořitelna. Činnost banky vede k soustřeďování zdrojů pro akumulaci kapitálu, jeho lepší využívání, a tím i ke zvýšení jeho produktivity. Vývojem se zejm. velké banky staly významným činitelem, ovlivňujícím ekonomické procesy v národním i v mezinárodním měřítku. Podle zaměření činnosti vzniklo několik typů bank (např. banka obchodní, banka hypoteční), existují i banky zaměřené na určitou klientelu či regiony; tyto rozdíly se však vývojem stírají a z bank tohoto druhu se stávají spíše banky univerzální. Zvláštní postavení má centrální banka (v ČR Česká národní banka). Vzhledem k hospodářskému i politickému významu je činnost banky regulována zákonnými normami a jejich založení vyžaduje povolení státu.

Související hesla