Bánovina

1. v Chorvatsku dříve oblast spravovaná bánem; 2. nezávislé feudální území v Bosně ve 12. – 14. stol. v čele s dědičnými bány; 3. správní celek v Jugoslávii v letech 1929 – 41, řízený guvernérem – bánem; 4. Chorvatská bánovina – název autonomního Chorvatska v rámci Jugoslávie v letech 1939 – 41.

Ottův slovník naučný: Bánovina

Banovina nazýváno druhdy království Chorvatsko-slavonsko-dalmatské jako území, stojící pod občanskou i vojenskou správou bánovou. -l.

Související hesla