Barbarismus

, slovo převzaté z cizího jazyka nebo vytvořené podle cizího vzoru za účelem rozšiřování slovní zásoby. Z hlediska původu jsou barbarismy například slova: tenis, fotbal, skútr, u nichž si dnes už cizí původ ani neuvědomujeme. Jako stylistický prostředek se uplatňuje barbarismus tehdy, když slovo ještě nevrostlo do domácí slovní zásoby, a je proto pociťováno jako cizí. V pejorativním smyslu užíváme termínu barbarismus tehdy, když chceme zdůraznit, že bylo cizí slovo užito zbytečně, protože existuje slovo domácí (např. „hausmajstr“ místo „domovník“).