Bartók Béla

, maďarský skladatel, klavírista, hudební folklorista a pedagog; od roku 1940 žil v USA. Věnoval se sběru a studiu lidových písní, zejm. maďarských, slovenských a rumunských, a napsal z této oblasti řadu prací. Z východoevropského folkloru čerpal podněty pro vlastní skladatelskou tvorbu, pro niž je příznačná zvláště modalita, složitá metrika a mnohdy až agresívní zvukovost. Z díla: opera Modrovousův hrad, balety (Podivuhodný mandarín, Dřevěný princ), Hudba pro strunné a bicí nástroje a celestu, Koncert pro orchestr, Cantata profana, instrumentální koncerty (dva houslové, tři klavírní), tvorba komorní (šest smyčcových kvartetů, houslové sonáty, Sonáta pro dva klavíry a bicí nástroje) a klavírní (Allegro barbaro, instruktivní cyklus Mikrokosmos).

Související hesla