Bartoněk Vojtěch

, český malíř; studoval na pražské Akademii a v Paříži. V rané tvorbě se věnoval malbě historických obrazů, později zachycoval žánrové výjevy z pražských ulic a tržišť (Z ulice, Rekruti, Koleda). Autor lunet ve staroměstské tržnici v Praze s motivy pražských trhů.

Ottův slovník naučný: Bartoněk Vojtěch

Bartoněk Vojtěch, malíř český (* 1859 v Praze). Vstoupil r. 1876 na pražskou akademii malířskou a hned prvním obrazem (Nepoctivé dělení), kterým r. 1881 vystoupil na veřejnost, osvědčil svěží smysl pro zachycení výjevů ze všedního života. Lehký humor, jímž obrázek ten byl oživen, stal se základním tónem většiny dalších prací Bartooňkových, jež mají ráz specificky pražský. Jsou to v postupném sledu: Před kollekturou; Koledou; Poslední doušek; Z pražské ulice; Starý mluvka; Rekruti; Na cestě k nemocnému; Spor ve dvoře. Z prací ležících mimo vlastní obor nadání Bartooňkova buďtež tu uvedeny: Obraz oltářní v kapli sv. Rafaela pod Bruskou (dle kartonu prof. Lhoty, 1884), pak dekorativní malby v jídelně p. Bondyho r. 1888 provedené. – Bartoněk náleží k nejnadanějším z mladších umělcův odchovaných pražskou akademií. Jeho technické prostředky nabývaly rok od roku větší hotovosti. Maje bystrý talent pozorovací jest též dobrým vypravovatelem a líčitelem výjevů z pražského života pouličního. Příkrým tendencím naturalismu se vyhýbá, ač hlásí se k zásadám školy nejmodernější, pokud se týče technických jejích vymožeností. Ta.

Související hesla