Báseň

, literární dílo ve verších; obvykle kratšího rozsahu a lyrického ladění (pro označení rozsáhlejších básnických skladeb jiného zaměření se většinou užívají zvl. termíny). Zpravidla členěna na sloky se stejným nebo libovolným počtem veršů; výjimečně má grafická úprava básně záměrně ikonicky obrazový smysl (kaligram, obrazová báseň).

Související hesla