Baskicko

, španělsky País Vasco, baskicky Euzkadi – autononmí oblast v severním Španělsku u Biskajského zálivu; 7 261 km2, 2,1 mil. obyvatel (1996), hlavní město Vitoria. Baskicko rozděleno na tři provincie (Álava, Guipúzcoa, Vizcaya). Významný přístav a největší město Bilbao. – Obýváno iberskými kmeny, v 5. stol. př. n. l. vliv Keltů. Ve 3. stol. n. l. obyvatelé splynuli s Basky, kteří přišli z Navarry. Po dobytí vizigótské říše Maury v letech 711 – 714 bylo Baskicko ve svazku s Asturií. Od roku 1200 součást Kastilie. Za podíl na španělské reconquistě obdrželo Baskicko národní výsady. V 19. stol. usilovala španělská vláda podřídit Baskicko centrální správě; Baskové odpověděli povstáním. Za Frankova režimu snahy o samostatnost Baskicka potlačovány. V roce 1980 zvolen regionální parlament. Činní i extrémní separatisté (ETA).

Související hesla