Bauhaus

, umělecko-historická škola založená v roce 1919 W. Gropiem ve Výmaru v Německu. Studenti kolektivně zpracovávali různé materiály (keramika, textil, dřevo, sklo); architektura pojímána jako završení studia. Bauhaus se stal evropským centrem meziválečné výtvarné avantgardy. V roce 1925 pro útoky nacistů přesídlil do Dessau (nový název Vysoká škola Průmyslového tvarování); v této fázi kladen důraz na spojení tvorby s průmyslem. 1932 se Bauhaus přestěhoval do Berlína, 1933 nacisty uzavřen.

Související hesla