Bayreuth

, město v Německu v Bavorsku; 70 300 obyvatel (1990). Průmysl textilní, elektrotechnický, strojírenský, hutnický, výroba porcelánu (tradice fajánse od roku 1719). Cestovní ruch. – Ve středověku poddanské město (1430 dobyto husity), později střídavě v držení Pruska, Francie, Bavorska. Hudební festivaly.

Ottův slovník naučný: Bayreuth

Bayreuth (slov. Barut, lat. Baruthum), hl. město bavorského vlád. kraje Horních Frank, rozkládá se polokruhovitě v širokém údolí na Červeném Mohanu a při drahách norimbersko-hofské a kulmbašsko-weidenské, má široké, rovné ulice, krásná náměstí a stromořadí. Četné monumentální budovy dodávají mu rázu vznešeného a připomínají živě bývalé sídlo panovnické; starý zámek z let 1564 – 88 ve slohu renaissančním, s bronzovou sochou bavorského krále Maximiliána II. na nádvoří, býval sídlem markrabí; dále vynikají nový zámek z r. 1753 ve slohu rokokovém, s rozsáhlým sadem a jízdnou sochou markrabí Kristiána Arnošta, palác vévody Alexandra Virtemberského, stará opera z r. 1749 ve slohu rokokovém; poněkud stranou od města vypíná se rozsáhlé divadlo pro slavnostní představení oper Wagnerových, jež založeno roku 1872 a otevřeno r. 1876. Zajímavý jest také dům Richarda Wagnera »Wahnfried«, před nímž postaveno kolossální poprsí krále Ludvíka II.; za domem jest slavný skladatel pochován. Z pěti kostelů bayreuthských vyniká hlavní kostel protestantský, zbudovaný ve slohu gotickém roku 1446 a obnovený po požáru r. 1614. Bayreuth jest sídlem krajské vlády, zemského soudu s oddělením pro záležitosti obchodní, porotního soudu, obchodní a živnostenské komory, horního úřadu, protestantské konsistoře a filiálky bavorské banky; z ústavů vzdělavacích a dobročinných má gymnasium z r. 1615, školu reální, vyšší dívčí a hospodářskou, obsáhlou knihovnu, krajský ústav přírodovědecký, historický spolek, uměleckou společnost, polepšovnu, ústav pro choromyslné a nemocnici. Obyvatelstvo počtem 23.595 duší (1885) zabývá se hlavně průmyslem; kvete tu přádelnictví bavlny i lnu, tkalcovství, papírnictví, lihovarství, pivovarství, zvonařství, železářství, broušení granátův a j., kromě toho pracují továrny na nábytek, stroje hospodářské, hudební nástroje a j.; důležity jsou také zdejší trhy na dobytek. V okolí bayreuthském, jež ve středověku bylo obydleno Slovany, zachovány jsou z dob markrabských letohrady Eremitage s různými památnostmi panujícího rodu pruského, Fantasie s velikým parkem a krásnou vyhlídkou, a Sanspareil. Bayreuth uvádí se poprvé r. 1194 jako majetek hrabat meranských, r. 1430 dobyt a spálen od husitů, r. 1604 stal se na místě Kulmbachu sídlem markrabí a r. 1810 připojen k Bavorsku.

Související hesla