Bažanka

, Mercurialis – rod dvouděložných rostlin z čeledi pryšcovitých. V mírném pásmu Evropy, Asie a Afriky roste asi 10 druhů. Dvoudomé byliny bez mléčnic. Mají jednopohlavné květy s nenápadným okvětím. V ČR jsou původní tři druhy, bažanka vytrvalá (Mercurialis perenis), bažanka vejčitá (Mercurialis ovata) a bažanka roční (Mercurialis annua), která obsahuje saponiny.

Ottův slovník naučný: Bažanka

Bažanka viz Mercurialis.

Mercurialis [-ku-] Tourn., bazanka i bažanka, rod rostlin bezkorunných z čeledi pryšcovitých a podčel. palnicovitých (Acalypheae), obsahující 1leté n. vytrvalé byliny, zřídka polokře s listy vstřícnými, zpeřenožilnými, zpravidla vroubkovanopilovitými a žlaznatými. Úžlabní 2domé, zřídka 1d. květy skládají, jsou-li prašné, přetrhované, ze strboulů složené klasy, jsou-li pestíkové, bud chudokvěté hrozny neb klasy n. chumáče. Kalich jest třídílný, terč schází, tyčinek jest 8-20, volných, v pestíkových květech zastoupených 2-3 malými staminodie [viz obrázek č. 2725. Mercurialis. 1. Čásť samičí květiny. 2. Čásť samčí květiny. 3. Květ samčí. 4. - 8. Květy samičí. ] mi s oběma polovinami prašníků volnými, odlehlými n. visutými. Semenník jest 2-3-pouzdrý s 2-3 čnělkami, opatřenými uvnitř po celé délce bliznami. Tobolka jest 2-3-kokusná. Mažanka čítá 6, po většině v Evropě domácích druhů, z nichž rostou po Čechách Mažanka annua L., b. letní n. polní, planá bazalice, štír, psoser,-a Mažanka perennis L., b. ozimá n. lesní.-B. letní, pěstované bazalce podobná, má 1letý kořen, rozvětvenou, lysou a lesklou nať a roste jako obtížná buřeň v zahradách, na rolích a rumištích. B. lesní, rostlina omamující, má plazivý oddenek a jednoduchou lodyhu a roste v stinných, vlhkých lesích. Obě obsahují odporně páchnoucí alkaloid mercurialin a na vzduchu hlavně lisováním do modra přecházející barvivo (indigo). Kdysi byly (a jsou místy dosud) officinální (herba mercurialis) pro své obměkčující a počišťující účinky (Cynocrambe dle Dioscorida). Děd.

Související hesla