Bazilika

, basilika – původně antická civilní stavba, později základní typ křesťanského chrámu. Orientovaná budova podélné dispozice o třech až pěti lodích oddělených sloupy nebo pilíři s převýšením přímo osvětlené hlavní lodi, s interiérem uzavřeným plochým stropem, s oltářním prostorem na východní (apsida) a vstupním průčelím na západní straně (nartex, atrium). V dalším vývoji obohacena zařazením např. transeptu, chóru, krypty, od románské doby klenutím hlavní lodi.

Související hesla