Bečevská brána

, součást Moravské brány, pojmenovaná podle řeky Bečvy, v jejímž povodí ústí (u Přerova) do Hornomoravského úvalu. Pahorkatina tvořená neogenními mořskými a kvartérními říčními sedimenty (Stráže, 331 m n. m.).