Beck Jacob Sigismund

, německý filozof; žák I. Kanta. Oproti Kantovi tvrdil, že věc o sobě prostorově ani časově neexistuje, pouze afektivně dává látku k naší představě o věci. Posunul tak Kantovo učení směrem k idealismu.