Bécquer Gustavo Adolfo

, španělský básník. Autor pozdně romantické jemné intimní lyriky (73 básní, vyšly až posmrtně; české výbory Ztichlá harfa, Slohy) a 25 povídek Legendy, s fantaskními nebo cizokrajnými náměty.

Ottův slovník naučný: Bécquer Gustavo Adolfo

Becquer [beker] Gustavo Adolfo, básník špan. (* 1836 v Seville – † 1870). V Madridě živil se namáhavě prací literární, až předčasná smrť jej z útrap vysvobodila. Jeho básně vesměs dýší něžnou melancholií při krásné formě originální a náležejí mezi nejlepší plody moderní lyriky španělské. Stejně cenné jsou Becquerovy novelly a pověsti národní, které na svých procházkách po vlasti sbíral; z nich nejlepší jsou La venta de los gatos a Desde mi celda. Přítel Becquerův Ramon Rodriguez Correa vydal po jeho smrti sebrané spisy (Obras de Becquer, Madrid, 1885, 3 sv.).

Související hesla