Becquerel

, značka Bq – jednotka soustavy SI pro aktivitu zářiče. Aktivita radioaktivního zářiče 1 Bq odpovídá 1 radioaktivní přeměně za 1 s. Nazvána podle A. H. Becquerela.

Související hesla