Bedfordshire

, hrabství v jižní Anglii severně od Londýna; 1 235 km2, 546 000 obyvatel (1995). Správní středisko Bedford.

Ottův slovník naučný: Bedfordshire

Bedford-shire, jedno z nejmenších hrabství anglických uvnitř země, rozprostírá se na 1194 km2, z nichž pět šestin orná půda, louky a pastviny. Ráz krajin pahrbkovitý. Hlavní řeka Ouse a přítok její Ivel protékají nejúrodnější (jílovitou) půdou. Polní hospodářství na vysokém stupni. Také chov dobytka. Z průmyslu krajkářství a rohožkářství. Toto zvláště v Dunstable. Obyvatelstva 149.473 (1881). Mnoho britských a římských starožitností.

Související hesla