Béjart

, rodina francouzských herců 17. stol., působících v souboru Molièra. Marie Madeleine Béjartová (1618 – 1672) pomáhala vytvořit a řídit Molièrův soubor. Hrála role tragických heroin, např. Iocasté (La Thébaide aneb Znepřátelení bratři), i subret, např. Dorine (Tartuff). Nejstarší bratr Joseph Béjart (1616 nebo 1617 – 1659), komik, byl nepostradatelným článkem souboru stejně jako mladší sestra Geneviève (1622 – 1675 vystupovala pod jménem Mlle Hervé). Louis Béjart (1630 – 1678) hrál pod přezdívkou L' Éduisé pomocné role. Armande Béjartová (1642 – 1700), manželka Molièra, která debutovala rolí Élise (Škola žen), vedla po smrti Molièrovu skupinu, jež později splynula s nově založenou Comédie-Française.

Ottův slovník naučný: Béjart

Béjart [bežár], jméno herecké rodiny známé blízkými styky s básníkem Molièrem.