Bělá

, polsky Biała – řeka pramenící v Hrubém Jeseníku nedaleko Praděda; pravostranný přítok Kladské Nisy ve vzdutí přehradní nádrže Otmuchów v Polsku. Délka 53 km (z toho 32,8 km na území ČR), plocha povodí 760 km2 (z toho 271 km2 v ČR), průměrný průtok u státní hranice 4,3 m3/s. Na řece leží město Jeseník, v Polsku Glucholazy. Horní tok v CHKO Jeseníky.

Ottův slovník naučný: Bělá

Bělá, přítok Nisy kladské na pravém břehu; vzniká ve Slezsku opavském na horách jesenických severně od Pradědu, teče kolem Frývaldova a Graefenberka a vlévá se v pruském Slezsku jižně od pevnosti Nisy do Nisy kladské.

Související hesla