Bellezza Dario

, italský básník a prozaik. Jeho tvorba je autobiografická, základním tématem je vlastní odlišnost, samota a obtížné vztahy s ostatními v násilnické moderní společnosti. Prozaická díla: L’Innocenza (Nevinnost), Lettere da Sodoma (Dopisy ze Sodomy), Morte di Pasolini (Smrt Pasoliniho). Básně: Invettive e licenze (Urážky a troufalosti), Morte segreta (Tajná smrt).