Bello Andrés

, venezuelský básník, filozof a jazykovědec. Působil v Chile, kde se věnoval reformě školství. Představitel klasicistní poezie oslavující nezávislost hispanoamerických zemí. Autor mluvnice španělštiny. Ve filozofii navazoval na anglické senzualisty.

Ottův slovník naučný: Bello Andrés

Bello, Andres don, básník a právník jihoamerický (* 1780 v Caracasu – † 1865 v Santiagu, Chili). Důkladné vzdělání klassické, jakého se mu v domě otcovském dostalo, vedlo jej k básnictví. Ačkoli nebyl příliš plodný, přece dostalo se mu příjmení knížete básníků lyrických Ameriky španělské za jeho básně, z nichž zvláště vynikají popisné Alocucion á la poesia a Silva á la agricultura de la zona torrida. Vedlé vznešenosti myšlének a elegance formy doporučuje se Bello, zvláště čistotou mluvy, jejímž strážcem byl po celý život, jak o tom svědčí jeho Gramática de la lengua castillana (Madrid, 1888, 13. vyd.), která posud za vzornou platí, pak Análisis ideológica de los tiempos de la conjugacion castellana (t., 1881) a Ortológia y Metrica (Bogota. 1882). Své filologické vzdělání osvědčil Bello, v kommentáři kritického vydání La gesta de mio Cid; literárně historické ve statích o vzniku rytířských románů a o vlivu básnictví germanského na básnictví románské. – Když r. 1810 vypukla revoluce osad španělských, vyslán od revoluční junty do Londýna ucházet se o pomoc. Zůstal zde po nezdaru revoluce až do r. 1829 živě se vyučováním privátním a činností žurnalistickou. Roku 1829 na vyzvání presidenta chilského vrátil se do vlasti, kde řídil list úřední »El Araucanœ. Roku 1852 vstoupil do ministerstva záležitostí zahraničných, jehož duší se stal, nespouštěje se zřetele vychování mládeže. Založil v Santiagu kollej pro studium klassické, práva římského a politického, z které roku 1843 povstala universita chilská, jejímž rektorem Bello, byl jmenován a zůstal až do smrti. Bello, vypracoval také občanský zákonník chilský a napsal velice důležitý spis o právu mezinárodním Principios de derecho internacional (Madr., 1883). Po smrti jeho kongress ustanovil vydání veškerých spisů Bellových na útraty státní (Obras completas de Don Bello,, Santiago 1881 – 85, 6 sv.). Básně Bellovy vydal Ant. Caro s kritickým a historickým úvodem v Madridě r. 1882. Hrz.

Související hesla