Bellum omnium contra omnes

, latinsky válka všech proti všem – podle T. Hobbese přirozený stav společnosti před uzavřením společenské smlouvy a vznikem státu.

Ottův slovník naučný: Bellum omnium contra omnes

Bellum omnium contra omnes (lat.), válka všech proti všem, jest výrok filosofa Hobbesa, jímž naznačil stav lidstva před zřízením společnosti státní.