Benelux

, hospodářský svazek Belgie, Nizozemska a Lucemburska. V roce 1944 vznikla celní a měnová unie, v platnost vstoupila 1948. 1958 podepsána hospodářská unie, platná od roku 1960. V rámci Beneluxu se vytvořil první volný mezinárodní trh práce, byla odstraněna pasová povinnost, zrušena cla. Sídlem generálního sekretariátu Brusel.

Související hesla