Bentos

, bentické organismy – společenstvo rostlin (fytobentos) a živočichů (zoobentos) žijících na dně vodní nádrže, toku nebo moře; jsou přisedlí nebo se po dně (aktivně) pohybují.

Související hesla