Beran Rudolf

, český politik. V letech 1915 – 33 generální tajemník agrární strany, 1933 – 35 úřadující místopředseda, 1935 – 38 předseda strany, 1918 – 39 poslanec Národního shromáždění. Blízký spolupracovník A. Švehly, politický oponent Hradu, zejm. E. Beneše. Zastánce dohody se Sudetoněmeckou stranou i s Německem, stoupenec autoritativní demokracie. Od listopadu 1938 do března 1939 předseda Strany národní jednoty; od 1. 12. 1938 do 15. 3. 1939 předseda československé, od 15. 3. do 27. 4. 1939 protektorátní vlády. V dubnu 1939 odešel z politického života, udržoval však kontakty s domácím odbojem, který též finančně podporoval. 1941 – 43 vězněn nacisty. V květnu 1945 zatčen a v dubnu 1947 odsouzen za údajnou protinárodní a kolaborantskou činnost k 20 letům těžkého žaláře a propadnutí veškerého majetku. Zemřel ve vězení.

Související hesla