Berg Alban

, rakouský skladatel; jeden z představitelů druhé vídeňské školy. Žák a přítel A. Schönberga. Přiklonil se k atonalitě a dodekafonii, uchoval si však tvůrčí samostatnost. Jeho opery Vojcek a nedokončená Lulu, houslový koncert, Lyrická svita pro smyčcové kvarteto a Tři orchestrální kusy patří ke klíčovým dílům hudby 20. století.

Související hesla