Bergson Henri

, francouzský filozof; představitel filozofie života, odpůrce mechanistického výkladu života, kritik metody exaktních věd včetně evolučních teorií Ch. Darwina a H. Spencera. Skutečnost chápal jako jednotu života, dynamickou a neustále se vyvíjející, neboť je nesena životním elánem (Tvořivý vývoj), který se stále snaží překonávat vzdorující sílu hmoty. Vývoj pojímal jako vznikání nového, které se rodí z tohoto zápasu života s hmotou a překonává sklon k setrvačnosti. Metodou filozofie je intuice, nikoli analýza. Významná je jeho teorie času jako trvání a paměti. Svým dílem inspiroval zejména literární kritiku a estetiku. V roce 1927 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu.

Související hesla