Bernardin

, člen mnišského řádu sv. Bernarda působícího v alpském klášteře stejného jména.

Ottův slovník naučný: Bernardin

Bernardini, mniši: názvu toho užívá se ve dvojím způsobu: 1. slují bernardiny mnichové františkánští, kteří přijali přísnou reformu dle sv. Bernardina ze Sieny. Obzvláště od roku 1454, kdy nákladem krále Kazimíra IV. byl v Krakově pro tyto observanty vystavěn klášter ke cti sv. Bernardina ze Sieny, užívalo se v Polště i na Litvě názvu bernardini k označení řádu františkánského přísné observance. 2. Když řád cisterciácký, Robertem z Molesme založený, členem svým sv. Bernardem z Clairvaux byl opraven, přijali řeholníci též název bernardini, ač po pravidlu cisterciáky slují. Bvý.