Betonová směs

, směs vytvořená míšením kameniva, cementu a vody, která po ztuhnutí a ztvrdnutí nabývá vlastností pevné látky. Vyrábí se téměř výhradně strojově, a to přímo na staveništi nebo v centrálních betonárnách, odkud se dopravuje na staveniště.

Související hesla