Bezděz

, raně gotický hrad v severních Čechách, založený v roce 1264 Přemyslem II. Otakarem. Nenáročně upravován až v 17. stol., kdy byl klášterním sídlem, od konce 18. stol. se měnil ve zříceninu. Jedna z nejlépe dochovaných ukázek královského hradu s obvodovou zástavbou, dobře čitelnou skladbou interiérů a hodnotnou kaplí. Národní kulturní památka.

Související hesla