Bezobratlí

, Evertebrata – název systematické jednotky původně navržené B. Lamarckem, která zahrnovala všechny známé živočichy bez páteře složené z obratlů. V současnosti považuje systematická zoologie tento taxon za umělý a jeho používání z odborného hlediska odmítá.

Související hesla