Bhaktismus

, hinduistické učení vycházející z postoje oddanosti a lásky, viz též bhakti.

Související hesla