Bhartrhari

, asi 7. stol., jeden z největších staroindických lyriků. Psal milostnou poezii s filozofickým nádechem, později byl ve své tvorbě asketičtější. Autor sbírek Stovka o lásce, Stovka o odříkání. Česky vyšla antologie Sloky o lásce, moudrosti a odříkání.

Ottův slovník naučný: Bhartrhari

Bhartrihari, indický básník a grammatikář VII. stol. po Kr., bratr prý Vikramáditijův. Napsal sbírku tří satak (setnin) veršů nebo průpovědí, a sice: Šringara-sataka o věcech lásky, Níti-sataka o světské moudrosti a Vairágija-sataka o odříkání se světa neb o náboženském samotářství. Vyznamenávají se duchem a značným humorem. Přeložil je Petr Bohlen (Berlín, 1833; metricky Hamburk, 1835), také O. Böhtlingk (Indische Sprüche, Petrohrad, 1864) Čes. přeloženy ukázky v »Květech« 1865 a 1866 od E. Novotného a Č. Vyhnisa. Napsal též grammatické dílo zvučného jména Vakija Pradipa. Také připisuje se mu sanskrtská báseň Bhatti-Kávja, vydaná v Kalkuttě r. 1828. Dle jiných sepsal ji Bhatti. Fl.