Bible kralická

, překlad bible z původních jazyků do češtiny pořízený překladateli jednoty bratrské; v roce 1564 první překlad Nového zákona od Jana Blahoslava, 1588 dokončen překlad Starého zákona, který byl doplněn upraveným Blahoslavovým Novým zákonem, s nímž tvoří tzv. šestidílku (čtyři díly Starého zákona podle palestinského kánonu, pátý díl vyčleněné deuterokanonické knihy a šestý díl Nový zákon). Považována za vrchol českého biblického překladatelského úsilí; její text brán jako základ pro další biblické překlady. Významná pro rozvoj českého jazyka.

Související hesla