Bibliografická jednotka

, jednotka bibliografického popisu; každý rukopisný, tištěný nebo jiným způsobem reprodukovaný literární produkt, který má shodný souhrn bibliografických znaků, jimiž se liší od ostatních a které činí každou bibliografickou jednotku formálně a obsahově identifikovatelnou a specifikovatelnou.