Bičíkovci

, Mastigophora, Flagellata – organismy s jedním nebo více bičíky, které slouží k pohybu. Jejich jednobuněčné tělo je chráněno zevní pevnější vrstvou plazmy (pelikula). Potravu přijímají osmoticky, celým povrchem těla (rozpuštěné organické látky), nebo přímo buněčnými ústy (organické částice, tj. bakterie, řasy). Autotrofní bičíkovci, tj. s chloroplasty, se tradičně řadí k rostlinám (viz též bičíkovci rostlinní), i když někteří z nich patří v současnosti mezi prvoky, většina heterotrofních typů opět tradičně k živočichům, ač se jedná rovněž o prvoky. Bičíkovci žijí především ve vodě, mnohé druhy slouží jako bioindikátory znečištění vod. Mnohé druhy bičíkovců jsou původci onemocnění člověka a hospodářských zvířat, vyvolávají např. spavou nemoc, naganu, kala-azar a leishmaniózy. Viz též bičivky, trypanosomiáza.

Související hesla