Bihár

, svazový stát v severovýchodní Indii v nížině Gangy; 94 163 km2, 82,9 mil. obyvatel (2001). Hlavní město Patna (na řece Ganga). Třetí nejlidnatější indický stát, s výraznou převahou venkovského obyvatelstva; je velmi hustě osídlen (880 obyv./km2), současně však patří k nejchudším oblastem Indie. Tropické zemědělství (rýže, juta, cukrová třtina, podzemnice olejná, tabák). Výroba třtinového cukru. 15. listopadu 2000 se od Biháru odtrhla jeho jižní část a vznikl nový svazový stát Džharchand (Jharkhand).

Ottův slovník naučný: Bihár

Bihar: [Bihar], prov. beng., viz Behar.

Behar: [Behar], provincie východoind. v místodržitelství bengálském, mezi 23° 46' a 27° 29' sev. šíř. a mezi 83° 22' a 88° 35' vých. délky, rozdělená na dva kraje nebo kommissionářství (Patnè a Bhágalpur) a na 12 okresů; má na 114.275 km2 (1881) 23,127.104 obyv. a to 19,169.327 hindu, 3,312.697 muham. (14,3%), 10.954 křesťanů, 633.846 různých prabydlitelů a j. Provincie jest v celku plochá, vyjmouc okolí Monghiru, kde se nalézají osamělé hory, a jihovýchodní čásť, kde vystupuje Rádzmáhálské a Santálské horstvo na hranici. Hlavní řekou jest Ganga s přítoky Gogra, Gandak, Kusí, Mahánandá a Son. Provincií projíždí železnice východoindická s odbočkami do Gaje a přes Tirhút do Gorákhpuru. Hlavní výrobky provincie jsou: opium a indych; vedlé toho salnitr. Bihar býval částí říše Magádhské; jest kolébkou buddhismu a má mnoho starožitných památek.

Související hesla