Bilanční rezerva

, účetnictví v bilanci rezervovaná částka na úhradu nákladů, které už vznikly v právě uplynulém účetním období, avšak jejichž pevná výše, popř. doba, kdy je bude nutné zaplatit, nejsou ještě známy.