Bill of Rights

, Listina práv;
1. ústavní zákon vydaný v Anglii v roce 1689 po slavné revoluci a upravující vztahy mezi králem a parlamentem. Po výčtu zlořádů vlády Jakuba II. omezuje královu činnost možnou bez souhlasu parlamentu a vypočítává základní občanská práva;
2. listina práv přijatá v roce 1791 v USA. V zásadě obsahuje výčet základních lidských a občanských práv. Zahrnuje deset doplňovacích článků ústavy USA a spolu s jedenáctým a dvanáctým doplňkem tvoří její první cyklus oprav.

Ottův slovník naučný: Bill of Rights

Bill oill Rights [rajts] nazývají se v angl. státním právu zákony, kterými stanoví se základní, nezadatelná práva stát. občanův a parlamentu vůči koruně a vládě. Jinde jsou to tak zvané základní zákony. Takový b. of R. byl zákon předložený následkem častých přechmatů moci královské k sankci Karlu I. r. 1628 po podání pověstné Petition of Rights, kterou král po delším marném zdráhání musil podepsati. Ve vlastním slova smysle míní se obyčejně pod b.of R. nyní zákon I. Will. and Mary sess. 2. c.2., do kterého pojaty byly hlavní kusy znamenité Declaration of Rights, potvrzené Vilémem III. Oranienským při nastoupení jeho na trůn anglický. Deklarací onou byla vyslovena fikce, jako by Jakub II. vzdal se trůnu; dále pak prohlášeno bylo za nezákonné: suspendování nebo dispense od zákonů se strany koruny; zřízení zvláštního výjimečného soudu pro církevní záležitosti: vybírání daní nebo jiných berní bez svolení parlamentu; všeliké stíhání osob vykonávajících občanské právo petiční; vydržování a sbírání stálého vojska v době míru bez svolení parlamentu. Positivně stanovena byla svoboda voleb do parlamentu, svoboda slova v parlamentu (imunita), právo protestantů k brannému odporu, jisté záruky při vykonávání soudnictví trestního a t. p. Královští manželé přijali tuto deklaraci, načež byla uzákoněna řádným způsobem a tvoří od té doby státní základní zákon anglický, který později byl častěji znovu novými aktami a chartami potvrzován. Tkl.

Související hesla