Bimbaši

, v době Osmanské říše vojenská hodnost vyššího důstojníka turecké armády.