Binární relace

, binární relace mezi množinami A, B je každá podmnožina kartézského součinu množin A × B. Speciálními případy jsou např. zobrazení množiny A do množiny B a binární relace na množině A, což je podmnožina kartézského součinu A × A. Důležité typy binární relace na množině A jsou uspořádání a relace ekvivalence.

Související hesla