Biodynamika

, dříve používaný název nauky o životních funkcích organismů. Viz též fyziologie.

Ottův slovník naučný: Biodynamika

Biodynamika, nauka o silách životních, kterýmžto názvem druhdy fysiologie se vyrozumívala.

Související hesla