Biogeografie

, věda zabývající se rozšířením živých organismů na Zemi. Dělí se na zoogeografii (zabývá se rozšířením živočichů) a fytogeografii (zabývá se rozšířením rostlin).

Související hesla