Biom

, soubor ekosystémů suchozemského biocyklu určité zeměpisné zóny s charakteristickým typem vegetace a fauny, odpovídající určitým podmínkám prostředí. Každý biom má své charakteristické roční období, délku dne, druhy srážek, nejnižší a nejvyšší teploty. Jeho základní ráz je podmíněn klimatickými poměry, tzn. je určován podnebím. Nejdůležitějšími biomy jsou tropický deštný les, jehličnatý severský les (tajga), opadavý listnatý les, tundra, step, savana, tvrdolisté lesy a křoviny, polopoušť a poušť, věčný led. Viz též biochor, ekologie. Česko náleží převážně do biomu opadavého listnatého lesa.

Související hesla