Bión z Borysthenu

, pol. 3. stol. př. n. l., řecký filozof; představitel změn v orientaci kynické školy, do jejíž etiky vnesl pozitivní hodnocení slasti. Proslul psaním vtipných populárně filozofických rozprav, tzv. diatrib.

Ottův slovník naučný: Bión z Borysthenu

Bión: [Bión], zvaný Borysthenites (z Borysthenu na Dněpru, žil na poč. III. st. př. Kr. ), filosof řecký školy kyrénské, žák Theodora atheisty. Žil hlavně v Athénách. Původně jsa stoupencem nauky akademické přestoupil ke kynismu, pak byl Theodorem získán škole kyrénské, ale ani zde nevytrval oblíbiv si posléze učení Theofrastovo. Vtipnými průpovědmi rád objasňoval hédonistický svůj názor životní. Po způsobě sofistů konal mnohé cesty a vyučoval veřejně filosofii, hlavně v Makedonii a na Rhodu. Podobně jako známější stoupenec jeho Euémeros učil, že lidé ctíce památku znamenitých mužů dospěli k víře v bohy. Zvláště peripatétik Aristón Kejský přidržoval se prý jeho nauky. Srovnej Mullach, Frag. phil. graec. II., 419 a násl. Dna.

Související hesla