Biotop

a) stanoviště, v němž žije určitý organismus nebo společenstvo. Biotop daného druhu zahrnuje podnebí, půdní podmínky i vlivy ostatních organismů biocenózy, v níž tento druh žije. Shrnuje tedy jak abiotické, tak i biotické vlastnosti prostředí; b) neživá složka ekosystému, která zahrnuje fyzikální a chemické vlivy prostředí. Viz též biocenóza.

Související hesla