Bipolarizace

, dvoupólovost – politologie systém stran, jehož faktické fungování probíhá v rámci dvou vyhraněných pólů, většinou tzv. levice a pravice. Stran může být více než dvě, ale jsou dvoupólově rozloženy. Bipolární systém nemá střed a liší se od multipolárního systému, který je organizován okolo víc než dvou pólů se zastoupeným středem. Pro charakter politického systému je důležitá ideologická vzdálenost, která póly odděluje.

Související hesla